Kontaktné údaje

LESOTRANS, spol. s r.o.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina

IČO 31640419
DIČ 2020450718
IČ DPH SK2020450718

Náš tím

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Rolko
mobil: +421 903 805 854
e-mail: vyroba@lesotrans.com

Konateľka spoločnosti: Ing. Lenka Rolková
Ekonomický úsek
mobil: +421 903 517 046
e-mail: rolkova@lesotrans.com

Konateľ spoločnosti: Stanislav Haľama
Manipulačno expedičné stredisko BYTČA
mobil: +421 903 830 105
e-mail: obchod@lesotrans.com

Konateľ spoločnosti: Jozef Pekara
Manipulačno expedičné stredisko RAJEC
mobil: +421 903 518 430
e-mail: obchod@lesotrans.com

Obchodný manažer: Ing. Marian Bugoš
mobil: +421 903 147 342

Obchodný manažer: Ing. Michal Tréger
mobil: +421 903 588 154

Výrobný manažér: Radovan Mazúr
mobil: +421 905 395 694