Firma LESOTRANS bola založená v roku 1992 s prvými reštitúciami lesných majetkov

Od začiatku svojho pôsobenia bola jej činnosť zameriavaná na poskytovanie služieb vlastníkom lesov bez ohľadu na veľkosť lesnej pôdy, ktorú vlastnili. Prioritou firmy je maximálne korektný a lojálny prístup k zákazníkom, snaha vyhovieť mu vo všetkých oblastiach pri súčasnom dodržiavaní právnych noriem vo vzťahu k životnému prostrediu a hospodáreniu v lese.

Teach your family to have an healthy relationship with food.

Objavte s nami krásu lesa spojenú s moderným prístupom a tradičnou starostlivosťou o prírodu

Harvestorová technológia

Dopravná
technika

Klasická technológia

Obchod s
drevom

Harvesterová technológia

Vykonávame výchovné ťažby harvesterovou technológiou v listnatých a ihličnatých porastoch.

Dopravná technika

V rámci komplexnej výroby dreva používame aj dopravnú techniku vybavenú hydraulickými rukami  s možnosťou vozby celých dĺžok aj výrezov.

Klasické technológie

Okrem moderných ťažbovo dopravných technológii poskytujeme zákazníkom aj klasické technológie. Podľa druhu ťažby, sklonu, terénnych a prírodných podmienok optimalizujeme výrobný proces použitím najvhodnejšej technológie .

Obchod s drevom

Našou hlavnou podnikateľskou činnosťou v oblasti obchodu  je výkup a predaj dreva. Ponúkame výkup dreva na pni, na OM v surových kmeňoch, na OM v sortimentoch alebo výkup na dopravnom prostriedku . Ceny aktualizujeme podľa vývoja cien na trhu s drevom.

Pozor, nevykupujeme jednotlivé stromy, kmene a výrezy zo záhrad!!!